AȘA-I ROMÂNUL…ENUNȚĂ CU PHATOS, JUDECĂ CU ETHOS ȘI UITĂ DE LOGOS